probationer

probationer
probationer NOUN 1) a person serving a probationary period in a job or position. 2) an offender on probation.

English terms dictionary. 2015.

Игры ⚽ Поможем написать курсовую
Synonyms:

Look at other dictionaries:

  • probationer — pro·ba·tion·er /prō bā shə nər/ n: one (as an offender or employee) who is on probation Merriam Webster’s Dictionary of Law. Merriam Webster. 1996. probationer …   Law dictionary

  • Probationer — Pro*ba tion*er, n. [1913 Webster] 1. One who is undergoing probation; one who is on trial; a novice. [1913 Webster] While yet a young probationer, And candidate of heaven. Dryden. [1913 Webster] 2. A student in divinity, who, having received… …   The Collaborative International Dictionary of English

  • probationer — UK US /prəˈbeɪʃənər/ noun [C] LAW ► a criminal who is allowed to stay out of prison if they do not commit another crime and follow particular rules: »The average probationer commits a technical violation within 18 months …   Financial and business terms

  • probationer — *novice, novitiate, apprentice, postulant, neophyte …   New Dictionary of Synonyms

  • probationer — [prō bā′shənər] n. a person on probation …   English World dictionary

  • probationer — [[t]prəbe͟ɪʃənə(r), proʊ [/t]] probationers 1) N COUNT A probationer is someone who has been found guilty of committing a crime but is on probation rather than in prison. 2) N COUNT A probationer is someone who is still being trained to do a job… …   English dictionary

  • probationer — UK [prəˈbeɪʃ(ə)nə(r)] / US [prəˈbeɪʃ(ə)nər] noun [countable] Word forms probationer : singular probationer plural probationers 1) a probationary worker 2) mainly American someone who has been put on probation for committing a crime …   English dictionary

  • probationer — tiriamasis statusas T sritis švietimas apibrėžtis Mokslinio pažinimo objektas – asmuo, apie kurį renkama tiksli informacija. Pedagoginio tyrimo objektas – ugdytiniai, jų grupės, kolektyvai, tarpusavio santykiai, fiziniai ir psichiniai ugdytinių… …   Enciklopedinis edukologijos žodynas

  • probationer — praktikantas statusas T sritis Kūno kultūra ir sportas apibrėžtis Asmuo, įgyjantis specialybės praktinių žinių, lavinantis profesinius įgūdžius kurioje nors įstaigoje, įmonėje, organizacijoje. kilmė vok. atitikmenys: angl. probationer; trainer… …   Sporto terminų žodynas

  • probationer — praktikantas statusas T sritis Kūno kultūra ir sportas apibrėžtis Žmogus, taikantis įgytas žinias praktikoje, darbe. kilmė vok. atitikmenys: angl. probationer; trainer vok. Praktikant, m rus. практикант …   Sporto terminų žodynas

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”